Radno pravo
 
U području radnog prava, odvjetnički ured Prus Pipuš savjetuje o pitanjima koja se odnose na radno pravo. Između ostalog, savjetujemo o rješavanju sporova u vezi s radnim odnosima, uvjetima rada, ugovornog reguliranja odnosa, odnosa između poslodavca i zaposlenika, te prestankom radnog odnosa. Poslodavcima savjetujemo oko pripreme internih dokumenata. Na zahtjev može naš ured također pripremiti sve radnje potrebne za reguliranje radnih odnosa (kolektivne ugovore, opće akte, ugovore, ostali ugovori koji se odnose na Zakon o zapošljavanju i slično). Savjetujemo i zastupamo Vas u disciplinskim postupcima i postupcima za raskid radnog ugovora. Zastupamo naše klijente u radnim sporovima za ostvarivanje prava iz radnog odnosa (plaće, godišnji odmor, doprinosi, putni troškovi,...). Interveniramo u rješavanju sukoba između poslodavaca i radnika i zastupamo radnike i poslodavce.

Naše usluge u području radnog prava uključuju:

- savjetovanje i priprema ugovora o radu
- zastupanje u postupcima nezakonitog prestanka ugovora o radu, tužbe na isplatu plaća, godišnjeg odmora, doprinosa, putnih troškova, naknadu za mobing...
- savjetovanje i pripremanje ugovora o radu s menadžerima, upravljanje statusom menadžera
- savjetovanje i sudjelovanje u pripremi kolektivnih ugovora, općih akata, pravila, kodeksa i drugih internih akta poslodavca
- savjetovanje i sudjelovanje u postupcima prestanka ugovora o radu
- specijalizirani smo u području privatne zaštite (zastupanje zaštitara), građevinskih radnika i drugih vrsta radnika
- savjetovanje i upravljanje postupcima prestanka radnog odnosa za veći broj radnika, priprema programa zbrinjavanja viška radnika
- savjetovanje i suradnja u uvođenju i vođenju disciplinskih postupaka
- savjetovanje o zaštiti na radu i uvjetima rada
- interveniranje u rješavanju kolektivnih sporova
- savjetovanje u vezi s mobingom na radnom mjestu
- zastupanje poslodavca i radnika ispred radnih i socijalnih sudova i drugim tijelima
- prijavljivanje zahtjeva radnika na stečajnu masu
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Prus  & Pipus  Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now