ODŠTETNO PRAVO
 

Odštetno pravo je grana građanskog prava koja se bavi s opsegom štete i gubitka koje pojedincima smanjuju imovinu ili na drugi smanjuju imovinu (kao što su tijelo, čast, ugled, tjelesni integritet, fizička bol, tjeskoba, druga psihijatrijska bol i slično). Odštetno pravo utvrđuje pravila kojima je moguće utvrditi tko je odgovoran za štetu i u kojim slučajevima osoba ima pravo na naknadu.


Naknada je pravni pojam koji znači (novčanu ili drugu) naknadu. Imovinska prava i imovinska šteta nazivaju se zakonom o naknadi. Među oštećenjem imovine, zakon o naknadi klasificira redovnu štetu (gubitak imovine) i gubitak dobiti (sprječavanje povećanja imovine). Među nematerijalne štete, kompenzacijski zakon klasificira fizičku bol, mentalnu bol, strah i represiju ugleda pravne osobe. Štete se mogu vratiti u novčanom obliku ili u nekonvencionalnom obliku (npr. Objavljivanje korekcije,
otkazivanje izjave). Svrha naknade je utvrđivanje što je više moguće situacije koja je postojala prije samog događaja gubitka.


Zastupanje klijenta vansudskom ili sudskom procesu ostvarivanju prava na naknadu štete je izuzetno
važno, jer to svakako povećava vjerojatnost plaćanja naknade te povećava njezinu visinu. Materijalna
šteta obuhvaća umanjenje nečije imovine i gubitak profita kao rezultat štetnog događaja. Nematerijalna šteta se raspravlja u kontekstu fizičke boli i neugode tijekom liječenja, duševne boli, bilo zbog smanjenja životne aktivnosti, skaženosti, klevete dobrog imena i časti, duševne boli zbog degradacije slobode, povrede osobnih prava, straha i degradacije ugleda pravne osobe. Osoba ili njemu bliski imaju pravo na naknadu u slučaju gubitka u događajih kao što su prometne nesreće, nesreća na javnom i privatnom zemljištu, radne nesreće, posljedice nemarnog postupanja, eksproprijacije, služnosti, napada i drugih životinja.


Putem e-maila možete nam poslati Vaš štetni slučaj i naš ured če Vam besplatno savjetovati oko mogučnosti koje imate za naknadu štete. Prilikom traženja zahtjeva korisnika, pružamo sljedeće usluge:
• pregovori,
• obavijest o novom zakonodavstvu,
• procjena rizika u sudskim i vansudskim sporovima,
• zastupanje u postupku za naknadu štete zbog ozljede u prometnoj nesreći, nesreći na radu, i u
slučaju drugih gubitaka,
• zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima (arbitraža, medijacija),
• pregled dokumentacije i procjena poštene financijske naknade,
• priprema zahtjeva za naknadu štete,
• savjetovanje i zastupanje žrtava gubitaka,
• zastupanje u postupcima zbog nemogućnosti korištenja imovine koja je vraćena postupku
denacionalizacije,
• primjena zahtjeva za naknadu štete od članova uprave ili upravne tvrtke, ,
• pripremu tužbi zbog nemarnog tretmana i medicinske odgovornosti,
• savjetovanje i zastupanje žrtava gubitaka.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Prus  & Pipus  Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now