top of page

Ticaret Kanunu

Slovenya’da, ticaret kanunu iki branşa ayırıyoruz: Şirket Kanunu ve Ticari Sözleşme Kanunu. Birincisi bir kurumun iç yapısı ile ilgili kural ve prensipleri, ikincisi ise ürün ve hizmet işinde çalışan tüzel kişilikler arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemektedir. Hukuk firmamız, ticari davalarda mahkeme nezdinde ve aynı zamanda mahkeme içinde ve dışındaki hususlarda müşterileri ve kurumları temsil etmektedir. Sözleşmelerin yapılması ile ilgili tüm riskleri belirliyoruz.

Ayrıca, şirketlerin günlük faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde şirketlere tavsiyelerde bulunuyoruz. Hizmetlerimiz, iş anlaşmalarının yasal risk değerlendirmesi, müzakere sürecinde yardım, anlaşmaların hazırlanması, anlaşmanın imzalanması sırasında danışmanlığı içermektedir. Böylelikle, müşterilerimizin riskleri asgaride tutarken düzgün bir işlem yapmalarını mümkün kılmaktayız.

Şirketlere ve yöneticilere ilişkimizin en başından itibaren bir anlaşmazlık durumu yaşanmaması için rehberlik ediyoruz. Bununla birlikte, bir anlaşmazlık olduğunda, anlaşmazlığın çözülmesi için tavsiyelerde bulunuyor ve şirketi dava ve diğer mahkeme süreçlerinde temsil ediyoruz. Yasal süreçlerin sonucundan ne beklemeniz gerektiği hususunda başarı analizi taahhüt ediyoruz.

Hukuk firmamız size aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır:

 • bir şirketin kuruluş işlemlerinde

 • şirket kuruluşu ile ilgili danışmanlık

 • bir işletmenin nasıl kapatılacağı ile ilgili danışmanlık

 • her türlü ticari sözleşme ve anlaşmanın hazırlanması

 • rekabet kanunu ile ilgili danışmanlık

 • şirket birleşmeleri ve alımları ile ilgili danışmanlık

 • fikri mülkiyet kanunu ile ilgili yasal konular

 • bir iflas veya tasfiye sürecinde alacaklı olarak tescil edilme ve borçlarınızın tescili in it

 • Borç tahsilatında icra sürecin başlatılması

 • Sözleşmelerin yapılması ile ilgili olarak risklerin belirlenmesi ve genel değerlendirme

 • Yasal risklerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin incelenmesi

 • Müzakereler

 • İşleri ile ilgili olarak şirketlere yeni düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi

 • Genel koşulların uygulanması

 • Dava ve dava öncesi durumların değerlendirilmesi

 • Sivil ve ticaret mahkemeler nezdinde davaların yönetilmesi

 • Tahkim davalarının yürütülmesi

 • Dava ve dava öncesi durumların değerlendirilmesi.

 • Sivil ve ticaret mahkemeleri nezdinde davaların yönetilmesi.

bottom of page